Inwestowanie w złoto ma długą historię. Złoto, jako uniwersalny symbol bogactwa, od dawna przyciąga inwestorów swoją trwałością i zdolnością do zachowania wartości w czasie. Dzięki swojej niezależności od rynków finansowych, inwestycje w złoto mogą stanowić pewną ochronę przed niepewnością ekonomiczną. ...